Site-archief

Bedankt voor de steun!

Zojuist heeft de verkiezingscommissie van D66 Haarlem de uitslag van de lijsttrekkersverkiezing bekend gemaakt. Het bleek een nek-aan-nek race te zijn tussen huidig fractievoorzitter Fedde Reeskamp en ondergetekende. Fedde Reeskamp heeft de verkiezingen gewonnen met twee stemmen meer. Ik wil Fedde ook hier nogmaals van harte feliciteren met zijn overwinning. D66 Haarlem heeft in hem een kundig en inhoudelijk sterke lijsttrekker.

De leden die op mij hebben gestemd wil ik graag bedanken. Ik merkte in de afgelopen weken in de reacties via mail, twitter en deze site een zeer positieve drive om D66 in Haarlem weer groot te maken. Ik wil jullie allemaal vragen je in de komende maanden in te gaan zetten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik zal zeer zeker het mijne doen, en over de vraag in welke rol besluit ik in de komende dagen.

 

Advertenties

Presentatiefilm & toespraak D66 Haarlem lijsttrekkersdebat

Dinsdagavond 25 augustus presenteerde ik mijzelf samen met mede-kandidaten voor het lijsttrekkerschap Fedde Reeskamp en Louise van Zetten en leden een belangstellenden. We gingen in debat over de Onroerend Zaakgoed Belasting, onze visie op de stad en we beantwoorden vragen van de aanwezigen in de zaal.

De avond begon met een  introductie van de kandidaten. Na een korte introductiefilm (de Verkiezingscommissie is streng in deze) volgde een al even korte toespraak over mijn kandidatuur. Onderstaand mijn film en korte toespraak.

Dames en heren,

Het zou een eer zijn de D66-lijst aan te voeren. Waarom? Omdat D66 de enige partij is die pal staat voor zaken als:

 • het verdedigen van tolerantie & vrijheid
 • een duurzame economische ontwikkeling
 • en het vertrouwen in de eigen kracht van mensen, niet allerlei instituten

Maar bovenal:

 • onze positieve blik op vraagstukken
 • onze wil om tot oplossingen te komen
 • en het niet laten aanmodderen van de problemen

Dat is waarom ik lid van onze partij ben. Als lijsttrekker en als mogelijk fractievoorzitter zijn dit voor mij leidende uitgangspunten.

Ik stel mij kandidaat voor het lijsttrekerschap, omdat ik mij erger. Erger aan het feit dat het bereikbaarheidsdebat in de stad alleen nog maar lijkt te gaan om 1 vraag: Wel of niet een tunnel voor het Zuidtangent. Maar is dat niet slechts een deel van de oplossing?

 • Want, wanneer gaat de tram nu rijden op het zuidtangent?
 • Waarom niet zorgen voor een goede overstap van de auto in het openbaar vervoer?
 • En waarom rijdt er nog steeds geen nachttrein tussen Haarlem en AMS?

Ik wil uw lijsttrekker zijn omdat ik mij erger aan hoe vies en vuil de stad vaak is. In de komende 4 jaar moeten we daar echt werk van maken. Dus meer schoonmakers op straat, maar ook de vervuilers aanpakken.

En ik erger mij zeer aan een gemeente die niet of onvolledig communiceert met inwoners over grote en kleine projecten. Dat moet stoppen! Een punt dat ik deel met Fedde en Louise.

Dames en heren,

In de komende 4 jaar wil ik ook werken aan de verdere uitbouw van de partij. Ja, het gaat nu goed qua leden en in de peilingen. Maar die leden moeten we wel betrekken bij de partij, bij de meningsvorming. Een fractie onder mijn leiding zal daartoe bij grote vraagstukken u, de leden maar ook de kiezer, nadrukkelijk om een mening vragen, via:

 • bijeenkomsten bij fractieleden thuis
 • het opzetten van werkgroepen
 • en snelle raadplegingen via het internet

En ik wil inzetten op het verstrekken van de samenwerking met de Jonge Democraten in de stad. Daar zit onze toekomst.

Dames en heren, beste democraten,

Ik vraag hiervoor uw steun, maar bovenal uw stem.

Dank u wel.